Meca-Trade

Meca-Trade Oy är ett importföretag som grundades 1984. Vi är en av de största leverantörerna av råvaror till den finska stål- och gjuteribranschen sedan flera decennier tillbaka. Andra branscher vi betjänar är verkstads- och gruvindustrin. Dessutom levererar vi tillbehör för värme- och ytbehandling samt formtillverkning. Vi levererar även råvaror till andra nordiska länder samt Ryssland och Centraleuropa.

Vårt huvudkontor ligger i Björneborg och våra andra försäljningskontor i Jyväskylä, Lahtis, Esbo, Borgå och Jönköping. Vi har lager i olika delar av Finland och Sverige så vi kan garantera smidiga (Just In Time) materialleveranser i hela vårt verksamhetsområde. Alla våra huvudmän runt om i världen representerar spetskompetens på sina respektive områden och skapar effektiva förutsättningar för ett långsiktigt samarbete.

Vårt team består av experter inom olika delområden och vi assisterar våra kunder med utgångspunkt i varje kunds individuella behov. Långsiktiga och konfidentiella relationer med våra partner möjliggör produkter och service av hög kvalitet, vilket är hörnstenarna i vår verksamhet. Vårt företag är ISO 9001-certifierat, vilket är ett bevis på tillförlitligheten och systematiken i vår verksamhet för våra kunder och andra intressenter. De flesta av våra råvaror för gjuteri- och stålindustrin är REACH-registrerade.

Kvalitetsledning enligt ISO 9001-standard

ISO 9001 är en internationellt känd standard för kvalitetsledning. Den syftar till att kontinuerligt förbättra företagets verksamhet, öka kundnöjdheten och ställa upp ramar för kvalitetsledning. Standarden gör det möjligt för företag att hjälpa sina kunder mer effektivt och se till att produkter och tjänster uppfyller kundernas och myndigheternas krav. Meca-Trade Oy beviljades ISO 9001-certifikat 2019, och sedan dess har vi systematiskt utvecklat vår verksamhet för att bli en alltmer dynamisk aktör i vår bransch.

REACH

REACH är EU:s förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier och information i leveranskedjan. REACH är en förkortning av ”Registration, Evaluation, Authorization and restriction of CHemicals”. Förordningens viktigaste mål är att skydda naturen och människors hälsa, förbättra konkurrenskraften för den kemiska industrin i EU, främja utvecklingen av alternativa metoder för riskbedömning av ämnen (minska djurförsök) och garantera fri rörlighet för varor inom Europeiska Unionen.

Meca-Trade Oy har förbundit sig att följa REACH-förordningens mål och värderingar. Vår strävan är att varje del i leveranskedjan är medveten om kraven i REACH-förordningen och följer dem.